thông tin người phát ngôn thông tin người phát ngôn

Thông tin người phát ngôn
Ngày đăng 06/09/2019 | 09:16  | Lượt xem: 146

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN PHƯỜNG LIÊN MẠC

Họ và tên: Đ/c Nguyễn Huy Tưởng 

Chức vụ: Chủ tịch UBND phường Liên Mạc

Email: nguyenhuytuong_hdndbactuliem@hanoi.gov.vn

Số điện thoại: 024.37512178