Văn hóa - Xã hội Văn hóa - Xã hội

Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa phường Liên Mạc năm 2019
Ngày đăng 14/08/2019 | 15:56  | Lượt xem: 126

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTL) Sáng ngày 28/2, phường Liên Mạc đã tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2019 với sự tham dự của các đại biểu thuộc các tổ dân phố trên địa bàn. Dự Hội nghị có đồng chí Vương Văn Thân -Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, đoàn thể Quận; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể phường.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2018, Ban chỉ đạo phường đã chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn, tạo sức mạnh đưa phong trào thi đua của phường phát triển, hoàn thành các nhiệm vụ chung của địa phương trong năm 2018. Đời sống Nhân dân được nâng cao, an ninh chính trị ổn định, TTATXH được giữ vững. Các phong trào quần chúng phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, các hoạt động từ thiện đạt kết quả cao. Công tác xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa được duy trì và từng bước nâng cao chất lượng. Tỷ lệ hộ gia đình đăng ký “Gia đình văn hóa” đạt tỷ lệ 98,4%, qua bình xét có 93,67% đạt tiêu chuẩn; triển khai đăng ký gia đình văn hóa năm 2019 đạt 98,78%; 08/10 tổ dân phố đạt “Tổ dân phố văn hóa” đạt 80%. Phường thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, giúp đỡ 15 hộ thoát nghèo; giới thiệu việc làm cho 340 lao động; hỗ trợ xây, sửa 09 nhà tình nghĩa, nhà ở cho hộ nghèo với kinh phí trên 435 triệu đồng. Việc cưới, việc tang và lễ hội có chuyển biến tích cực theo hướng trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm. Công tác VSMT, trật tự và văn minh đô thị được tăng cường, góp phần xây dựng phường Liên Mạc văn minh, giàu đẹp.

Bên cạnh việc đánh giá những kết quả nổi bật, kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các đại biểu cũng tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp khắc phục các vấn đề tồn tại như: Hoạt động của Ban chỉ đạo còn có nội dung chưa sâu sát; việc tổng VSMT chưa thực sự được duy trì đều đặn, thường xuyên; việc thực hiện quy tắc ứng xử còn hạn chế ở một số mặt như: Còn có hộ dân chưa đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; trật tự và văn minh đô thị chưa được thực hiện triệt để; công tác DS – KHHGĐ chưa thực sự bền vững… Để  tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban chỉ đạo phường cần bám sát sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quận và nhiệm vụ, phong trào thi đua của địa phương, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động có biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết hội nghị Nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hóa năm 2018.

Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Hội nghị Nhân dân năm 2019 với các chỉ tiêu, giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, phát huy sức mạnh toàn dân thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, chào mừng 05 năm thành lập Quận, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019;  có 96% số hộ đăng ký được công nhận “Gia đình văn hóa”; 8/10 số tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”; 100% các gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; 100% khu dân cư thực hiện đúng quy chế tổ chức lễ hội…

Tại Hội nghị, bên canh việc ghi nhận kết quả trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của phường Liên Mạc năm 2019, đồng chí Vương Văn Thân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận đề nghị: Ban chỉ đạo phường cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị nhân dân năm 2019; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng địa phương; thực hiện tốt các Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng phường Liên Mạc và quận Bắc Từ Liêm trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

 Tin - Ảnh: Bích Luyện - Hữu Định