Kinh tế Kinh tế

LIÊN MẠC VỮNG BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI
Ngày đăng 27/12/2019 | 08:41  | Lượt xem: 119

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm 2019 để chúng ta bước sang năm 2020 với những niềm tin mới, thành công mới!

Cùng với sự phát triển chung của quận Bắc Từ Liêm; năm 2019, phường Liên Mạc đã có nhiều cố gắng và đạt được những thành quả nhất định

     Kỳ họp thứ 9 HĐND phường Liên Mạc khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Về lĩnh vực phát triển kinh tế

Về phát triển kinh tế chung

Tuyên truyền hướng dẫn phổ biến kỹ thuật gieo trồng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình sâu bệnh hại rau hoa màu. Tổ chức thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật và vận chuyển đảm bảo đúng quy trình. Hướng dẫn biện pháp phòng trừ chuột để nâng cao năng suất cây trồng. Động viên nhân dân giao cấy hết diện tích. Tæng diÖn tích thực tế các hộ s¶n xuÊt nông nghiệp bình quân 02 vụ cña phưêng 143,76 ha, giảm 0,67 ha so với cùng kỳ năm 2018. Trong đã diÖn tÝch ®Êt trång lóa lµ 13 ha, diÖn tÝch trång hoa, c©y c¶nh c¸c lo¹i lµ 50 ha, diÖn tÝch ®Êt trång c©y ¨n qu¶ lµ 25,31 ha, diÖn tÝch trång rau mµu 47,15 ha, thñy s¶n 8,3 ha. Qua thăm đồng đánh giá năng suất lúa đạt 81 tạ/ha, giảm 01 tạ/ ha so với cùng kỳ năm 2018; Năng suất rau màu cả năm ước đạt 400 tạ/ha. ChØ ®¹o c¸c HTX duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô; phối hợp với phòng Tài chính, kế hoạch quận đôn đốc HTX Đại Cát; Hoàng Liên thực hiện kết luận kiểm tra của Quận. Thực hiện tốt công tác kiểm soát thị trường chống các hành vi gian lận thương mại, sản xuất vận chuyển kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, Hoạt động của chợ trung tâm phường được duy trì ổn định.

Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm: Kiểm tra VSATTP được 29 cơ sở kinh doanh và chế biến thực phẩm, kết quả các cở sở đều đảm bảo đúng quy định. Ký cam kết ATTP với 21/21 cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực y tế do phường quản lý. Lập biên bản 05 vụ vi phạm vệ sinh ATTP, xử phạt 08 triệu đồng.

Công tác phòng dịch: Kiểm tra, ký cam kết đối với 14 hộ kinh doanh, buôn bán sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn phường đạt 100%. Ký cam kết 302 hộ nuôi chó, mèo. Phun tiêu độc khử trùng: BCĐ đã triển khai 6 đợt phun hóa chất tiêu độc phòng dịch gia súc gia cầm với tổng diện tích phun 564.500m2, 02 đợt phòng bệnh DTLCP là 125.000m2 và đợt phun diệt ruồi phòng bệnh DTLCP là 15.000m2. Rắc và phát vôi bột tai các hộ chăn nuôi, bãi rác, cống rãnh, chợ, và các nơi có nguy cơ phát dịch cao 5 đợt = 19,8 tấn vội bột. Tiêm đầy đủ vắc xin phòng các loại dịch bệnh. Đối với dịch tả lợn châu Phi: Trên địa bàn phường có 55 hộ chăn nuôi lợn. UBND phường đã kiểm tra, ký cam kết với các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn phường 2 lượt 110 biên bản. Phát thông báo, tờ rơi, tuyên truyền đến tất cả các hộ chăn nuôi, buôn bán sản phẩm gia súc, gia cầm. Phát hóa chất sát trùng phòng bệnh Dịch tả lợn Châu phi. Treo pano, áp phích về cách nhận biết và cách phòng bệnh Dịch tả lợn Châu phi tại các tổ dân phố với 26 chiếc. Trên địa bàn phường có 21 hộ chăn nuôi lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu phi. UBND đã phối hợp với phòng Kinh tế quận và Trạm thú y quận lập hồ sơ xử lý tiêu hủy tại 21 hộ chăn nuôi với tổng số: 320 con lợn bằng 02 tấn lợn hơi. UBND quận hỗ trợ kinh phí cho 20/21 hộ với tổng số tiền 527.326.720đ, 01 hộ không được hỗ trợ do mới nuôi không kê khai việc chăn nuôi. Việc tiêu hủy đảm bảo đúng quy trình quy định về phòng dịch.

Công tác Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn: Triển khai tốt các giải pháp PCTT-TKKC kịp thời xử lý khi có sự cố về đê điều. Phối hợp các đơn vị quản lý công trình thủy lợi khi tổ chức nạo vét khơi thông hệ thống thủy lợi đảm bảo không bị úng ngập cục bộ khi mưa bão.

Điểm nhấn trong lĩnh vực phát triển kinh tế năm nay là phường chúng ta tiếp tục phối hợp với Trạm khuyến nông của quận, Phòng Kinh tế của quận tiếp tục triển khai mô hình trồng Cúc họa mi tại xứ đồng Dậu của 9 hộ gia đình với diện tích trồng là 7000 m2 thuộc HTX Yên Nội. Mô hình mang lại thu nhập kinh tế hộ sản xuất và quảng bá hình ảnh kết hợp là điểm thăm quan, chụp ảnh của du khách gần xa nhất là các bạn trẻ yêu thích cúc họa mi. Đồng thời tập trung quyết liệt trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, hỗ trợ đầy đủ kịp thời đối với các hộ chăn nuôi có lợn bị dịch phải tiêu hủy và tiến hành tiêu hủy đúng quy trình.

Vườn cúc tại TDP Yên Nội 1 đang vào vụ thu hoạch cuối năm 2019

 

 

Về lĩnh vực văn hóa xã hội

Năm 2019, công tác văn hóa xã hội trên địa bàn phường đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ. Đầu năm, Phường đã tổ chức nhiều phong trào hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia với chùm hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019: Chăm lo Tết cho các đối tượng là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật và các đối tượng xã hội khác. Tổ chức các hoạt động VHVN – TDTT, trò chơi dịp Tết, tham gia thi Liên hoan Đồng ca hợp xướng “Đảng – Mùa xuân – Dân tộc” quận Bắc Từ Liêm năm 2019 đạt giải nhì. Tổ chức tốt Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi.

          Tiếp đó, chúng ta đã tæ chøc tèt 11 héi nghÞ nh©n d©n tại phường và các tổ dân phố bàn việc xây dựng đời sống văn hóa, có 970 đại biểu tham dự với 60 lượt ý kiến tham gia. Đăng ký gia đình văn hóa: 2.692/ 2.751 hộ đạt 97,85%; Kết quả bình xét: 2.598/2.751 hộ đạt 94,4%; Việc cưới, việc tang văn minh tiến bộ được đẩy mạnh tuyên truyền, đã vận động được 21/41 trường hợp hỏa táng đạt 51,22% tăng 13% so với năm 2018.

           Triển khai xây dựng mô hình “Tổ dân phố không tệ nạn xã hội, môi trường xanh sạch đẹp” tại 10/10 TDP. Các tiểu ban quản lý di tích lịch sử triển khai và thực hiện nghiêm luật Di sản văn hóa, Làm tốt công tác quản lý Di tích lịch sử, bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ tại Di tích. Chỉ đạo Tổ chức lễ hội thường niên tại 04 Đình trên địa bàn phường đảm bảo đúng nghi lễ truyền thống, tiÕt kiÖm, an toµn trong công tác PCCC, VSMT, ATTP, sau lÔ héi c«ng khai minh b¹ch nguån thu - chi ®Ó Nh©n d©n ®ư­îc biÕt. Kh«ng có hiện tượng tuyên truyÒn tr¸i phÐp c¸c ®¹o l¹ trên địa bàn phường. Chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ di tích lịc sử Yên Nội, sau kiểm tra đã ban hành Thông báo kết luận và tổ chức Hội nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

  Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Ngày chủ nhật đỏ 2019” kết quả toàn phường được 97/90 đơn vị máu đạt 108% chỉ tiêu quận giao.

Lĩnh vực y tế, Dân số KHHGĐ:

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chú trọng: Thùc hiÖn tèt c¸c chư­¬ng tr×nh y tÕ quèc gia, n©ng cao chÊt l­ ư­îng kh¸m, ch÷a bÖnh vµ ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu cho nh©n d©n: Duy trì công tác khám chữa bệnh thường xuyên, xử trí cấp cứu ban đầu tại trạm. Số người đến khám và điệu trị tại Trạm y tế phường cao hơn. Số lượt khám chữa bệnh là: 170/170 trường hợp (TH). Trong đó khám BHYT: 60TH, khám dịch vụ: 110 TH; Tuyên truyền và tổ chức chiến dịch tầm soát ung thư vú và ung thư cổ tử cung cho phụ nữ. Tổ chức khám sàng lọc bệnh cao huyết áp, đái tháo đường cho người dân từ 40 đến 69 tuổi trên địa bàn phường. Thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng định kỳ cho trẻ em dưới 1 tuổi và phụ nữ có thai, không có phản ứng nặng xảy ra sau tiêm chủng. Tổ chức ngày vi chất dinh dưỡng cho trẻ từ 0 đến 60 tháng tuổi. Tổng số trẻ được cân đo: 1184/1233 đạt 96%: Trong đó uống vitamin A được 751/751 trẻ, đạt 100%; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi là 122 trẻ đạt tỷ lệ 10,3%( giảm 0,1% so với năm 2018); Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 99 trẻ đạt tỷ lệ 8,4%( giảm 0,4% so với năm 2018). Tổ chức chiến dịch diệt bọ gậy 04 đợt, kết quả số hộ tham gia chiến dịch đạt tỷ lệ 99,2%, xử lý dụng cụ chứa nước đạt 100%.Trên địa bàn phường xuất hiện 01 ca ho gà, 01 ca sởi, 01 ca sốt phát ban nghi sởi và 07 ca tay chân miệng, 01 ca thủy đậu,06 ca sốt xuất huyết. Chưa ghi nhận ca bệnh viêm não Nhật bản...

Tổ chức tốt chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ tại trạm y tế phường với tổng số 115 người tham dự; Cộng tác viên duy trì tư vấn trực tiếp, vận động tại hộ gia đình tư vấn được 840 lượt và thực hiện ký cam kết 119 cặp vợ chồng không sinh con thứ 3+; Đã cung cấp 1.500 bao cao su nguồn tiếp thị XH; Cấp phát 1.150 tờ rơi về các nội dung dân số phát triển. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố tổ chức 08 hội nghị truyền thông dân số về mất cân bằng giới tính khi sinh, CSSK cho chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, người cao tuổi, tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh… với tổng số 920 người tham dự. Phối hợp với trường mầm non Liên Mạc khám khiếm thính cho 350 trẻ trong độ tuổi 3 - 5 tuổi và không có trẻ nghi ngờ vấn đề về nghe. Tổng số trẻ sinh: 211 trẻ; Tỷ suất sinh thô: 16.24%o, giảm 0.07%o so với Kế hoạch năm giao, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh: 107 trẻ trai/100 trẻ gái. Vận động thoái lui được 01 trường hợp sinh con thứ 3+. Sinh con thứ 3+: 15 trường hợp, đạt 7.11%, giảm 0.14% so với chỉ tiêu kế hoạch năm.

C«ng t¸c b¶o vÖ vµ ch¨m sãc trÎ em, bình đẳng giới tiếp tục được quan tâm thực hiện. Thực hiện tốt việc cấp lại thẻ cho trẻ dưới 6 tuổi và đổi thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi do thay đổi mã thẻ. Đã cấp đổi, cấp lại 1065 thẻ, cấp mới 105 thẻ. Hoàn thiện lấy mã định danh cá nhân cho 1.114 trẻ em đã được cấp thẻ Bảo hiểm y tế dưới 6 tuổi. Tổ chức tốt hội thi hè phường năm 2019 với 06 nội dung thi. Trong hội thi đã trao 116 giải thưởng. Kinh phí giải thưởng là 16 triệu đồng được chi từ nguồn ngân sách phường. Tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình với 150 người tham dự. Trong dịp Tết trung thu chuyển quà của Liên đoàn lao động quận đến 20 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi xuất quà trị 500.000 đ; Tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các cháu học sinh mầm non, tổng kinh phí tặng quà 26.470.000 đ.

Về công tác giáo dục đào tạo: Các nhà trường thực hiện tốt công tác giảng dạy, đổi mới phương pháp, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua giáo viên dạy giỏi, học sinh học giỏi, nâng cao chất lượng dạy và học. ChÊt l­ượng gi¸o dôc ngµy mét n©ng cao. N¨m häc 2018-2019 tr­ưêng Trung häc c¬ së cã 463 em, trong ®ã: Häc sinh giái: 203/463 em ®¹t tû lÖ 43,84%; häc sinh tiªn tiÕn 155/463 em ®¹t tû lÖ 33,48%; 02 em ®¹t gi¶i cÊp Thµnh phè, 02 em đạt học sinh giỏi cấp Quận; cã 01 gi¸o viªn đạt giải cÊp Thành phố, 01 giáo viên giỏi cấp QuËn, 01 giải nhì TDTT cấp Quận; Tr­ưêng TiÓu häc cã 771 em, trong ®ã: 194/771 em ®¹t xuÊt s¾c chiÕm tû lÖ 25,16 %; häc sinh ®ư­îc khen c¸c mÆt : 409/771 em ®¹t tû lÖ 53,05%, không có học sinh yếu; Cã 03 gi¸o viªn giái cÊp quËn, 04 sáng kiến kinh nghiệm; 04 học sinh đạt giải cấp quận, 02 học sinh đạt giải quốc gia. Tr­ưêng MÇm Non năm học 2018 – 2019 cã 615 ch¸u, c«ng t¸c ch¨m sãc, nu«i d­ìng vµ häc tËp ®¶m b¶o; Trường cã 04 gi¸o viªn giái cÊp quËn; 05 chiến sỹ thi đua cấp quận 19 s¸ng kiÕn kinh nghiÖm. Trường Mầm non, Trường THCS duy trì đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Năm học 2019 – 2020: Trường THCS có 505 học sinh, tăng 42 học sinh; trường Tiểu học có: 790 học sinh, tăng 19 học sinh, trường Mầm non có 696 học sinh giảm 19 học sinh so với năm học 2018-2019. Thực hiện tốt công tác quản lý 03 nhóm trẻ tư thục trên địa bàn phường. Công tác xây dựng xã hội học tập được quan tâm chỉ đạo, qua đánh giá “Cộng đồng học tâp”  năm 2019; kết quả đạt 86,5/100 điểm. phối hợp triển khai đăng ký gia đình học tập năm 2020. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội khuyến học phường khóa II-Nhiệm kỳ 2019-2024.

          Đặc biệt điểm nhấn trong lĩnh vực VHXH năm 2019 của phường là đã có nhiều giải pháp để thực hiện giảm nghèo bền vững. Từ chỗ phường có 75 hộ nghèo và 108 hộ cận nghèo thì đến cuối năm 2019 phường chỉ còn 06 hộ nghèo và 73 hộ cận nghèo. Và công tác vận động xã hội hóa ủng hộ kinh phí để lắp đạt dụng cụ thể thao của phường theo chủ trương chỉ đạo của UBND quận. UBND Phường đã vận động nguồn vốn được: 450.000.000 đồng; Đã lắp đặt trang thiết bị tại 04 điểm vui chơi thuộc TDP Đại Cát 1, Yên Nội 1, Hoàng Liên 1 và Hoàng Xá trong tháng 10/2019 với tổng kinh phí là: 436.892.000 đồng. Đã được Phòng VHTT Quận và Ban QLDA Quận xã hội hóa lắp đặt trang thiết bị thể dục thể thao tại 02 điểm vui chơi trên địa bàn phường ( Yên Nội 2 và Hoàng Liên 1); 04 điểm vui chơi đã lắp chân đế ( tại Đại Cát 2, Hoàng Liên 2, Hoàng Liên 3); trong thời gian tới tiếp tục kiến nghị đề xuất UBND Quận tiếp tục quan tâm lắp đặt trang thiết bị thể dục thể thao tại các điểm vui chơi trên địa bàn phường. Việc lắp đặt các dụng cụ thể thao tại các điểm vui chơi trên địa bàn phường, bước đầu đã phát huy tác dụng thu hút đông đảo nhân dân và trẻ em đến vui chơi tập luyện góp phần tạo sân chơi bổ ích, nâng cao sức khỏe và tinh thần cho Nhân dân.

  Về lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, văn minh đô thị, GPMB, XDCB có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm các vụ việc vi phạm về đất đai, TTXD giảm; Thực hiện Chỉ thị 04 của UBND Thành phố, UBND phường tiếp tục chỉ đạo Tổ công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tiến hành hoàn thiện biên bản, hồ sơ vi phạm, quay phim chụp ảnh để hoàn thiện xử lý trong thời gian tới. Công tác GPMB tập trung phối hợp với ban QLDA ĐTXD quận tiếp tục vận động 01 hộ còn lại tại dự án mở rộng trường Mầm non và 04 hộ tại dự án cải tạo, mở rộng trường Tiểu học nhận tiền bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Bên cạnh đó, phối hợp với Ban QLDA ĐTXD quận thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá QSD đất khu đất 4.35ha phường Liên Mạc. Tính đến ngày 19/12/2019 Tổ công tác của dự án đã tiến hành điều tra, kiểm đếm được 110 hộ với 115 thửa đất, tổng diện tích 34.844,9 m2. Ngày 23/12/2019, UBND phường phối hợp với Ban QLDA ĐTXD quận tiến hành công khai 20 dự thảo phương án của 18 hộ gia đình, cá nhân đầu tiên. Hiện còn 07 hộ/10 thửa với 2283 m2 chưa phối hợp điều tra, kiểm đếm. Công tác đầu tư XDCB được UBND phường tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt với các giải pháp đồng bộ, mang tính khả thi cao. Năm 2019, UBND phường triển khai thực hiện các dự án cải tạo nâng cấp đường và rãnh thoát nước TDP Yên Nội 1,2,3 và TDP Đại Cát 1,2,3; Dự án tu bổ tôn tạo nhà Ni và công trình phụ trợ chùa Hoàng Liên. Đến nay, các dự án trên đã và đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, UBND phường phối hợp với các Phòng ban của Quận và các nhà thầu để hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các dự án đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, phối hợp với các phòng ban của Quận để tập trung tháo gỡ các dự án cũ có vướng mắc về mặt bằng để hoàn thành các hạng mục còn lại của một số dự án.

Công tác đảm bảo trật tự VMĐT, VSMT và PCCC được thực hiện tốt. Tổ chức 06 đợt ra quân cao điểm tổng VSMT xử lý vi phạm VMĐT, ATGT, phối hợp thay thế 30 bóng đèn đường, thay thế 116 tấm đan hỏng và sửa chữa 36 m rãnh thoát nước, nạo vét hệ thống rãnh thoát nước trên toàn địa bàn phường xử lý 403 tấn bùn, đồng thời đề nghị các hội đoàn thể phường duy trì VSMT, VMĐT tại các đoạn đường tự quản. Xây dựng “Phường đạt chuẩn VMĐT” năm 2019 dựa trên 5 tiêu chuẩn với 56 tiêu chí. Kết quả rà soát đánh giá của BCĐ Phường: đạt 29 tiêu chí, 16 tiêu chí cơ bản đạt, 11 tiêu chí chưa đạt. Trong năm 2019 Công an phường đã phát hiện, xử lý 06 vụ vi phạm về môi trường, báo cáo UBND và đội CSĐTTP về môi trường Công an quận xử lý với số tiền phạt là: 11.500.000 đ; Xử lý 568 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền = 85,200,000đ; tạm giữ 03 xe môt tô đề xuất xử phạt: 2.870.000 đ, tạm giữ 01 giấy phép lái xe đề xuất xử phạt: 400.000 đ, xử lý 14 trường hợp vi phạm TTĐT phạt tiền = 2.100.000đ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC; ký cam kết 100% các hộ không tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ. Bổ sung trang thiết bị PCCC cho các tổ dân phố, chợ trung tâm, các trường học và trụ sở UBND phường. Tổ chức 01 buổi tập huấn nghiệp vụ PCCC cho đội PCCC cơ sở, các đội PCCC tại các TDP; Tham gia huấn luyện và hội thao PCCC tại quận. Trong năm 2019 xảy ra 02 vụ cháy, không thiệt thại về người và tài sản thiệt hại không lớn.

UBND phường cũng triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị của công dân; tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính.  

Tổng số hồ sơ công dân đăng ký 2.941, đã giải quyết 2.941/2.941 hồ sơ đảm bảo đúng và trước hạn (11 hồ sơ đã trả công dân đúng và trước hạn nhưng do lỗi mạng và phần mềm hoặc mất điện nên trong phần mềm còn thể hiện chậm muộn UBND phường đã giải trình với phòng Nội vụ quận hàng tháng); Số hồ sơ nộp trực tuyến 336/336 Hồ sơ, đạt tỷ lệ 100 %, trong đó đúng hạn 336/336  hồ sơ đạt tỷ lệ 100%; Hồ sơ công dân đăng ký tại nhà là 287/336 đạt tỷ lệ 85,42%. Trong năm UBND phường đã tiếp nhận 15 đơn thư, đã giải quyết 12 đơn thư còn 03 đơn (01 đơn tố cáo, 02 đơn kiến nghị) đang tập trung giải quyết; Kịp thời tiếp nhận và giải quyết 03 phản ánh, kiến nghị của công dân. Lãnh đạo và cán bộ phụ trách tiếp công dân đã tiếp được 55 lượt công dân, tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ các tổ chức, công dân. Duy trì thực hiện việc đánh giá hiệu quả và chất lượng công việc của cán bộ, công chức đặc biệt là của Chủ tịch UBND phường. Duy trì hoạt động các Tổ hòa giải. Tổ chức hòa giải 10 vụ việc, kết quả hòa giải thành 09 vụ, không thành 01 vụ.

          Công tác quốc phòng quân sự địa địa phương và giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Tổ chức tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu các ngày lễ, tết và kỷ niệm lớn; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng Luật, hoàn thành vượt chỉ tiêu Quận giao 09/06 thanh niên nhập ngũ năm 2019. Tham gia Hội thao dân quân của quận đạt giải nhì toàn đoàn; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, toàn phường xảy ra 20 vụ phạm pháp hình sự, đồng thời tiếp nhận 15 đơn tố giác tội phạm, công an phường đã lập hồ sơ chuyển Công an quận theo quy định.

          Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được Đảng ủy, Chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị quan tâm, chú trọng: Năm 2019, toàn Đảng bộ có 290 đảng viên, trong đó có 235 đảng viên thuộc diện đánh giá chất lượng, có 37 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 15,7%; có 185 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 78,7%; có 11 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chiếm 4,75% và có 02 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,85%. Tổng số có 02 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và 13 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. không có cán bộ công chức bị thi hành kỷ luật. Có 03 tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là MTTQ, Hội CCB và Đoàn TN phường; 02 tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ là UBND và Hội LHPN phường.

          Bên cạnh những thành tích đạt được, năm 2019, phường Liên Mạc vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên công chức và một số bộ phận, cá nhân đôi lúc còn hạn chế; công tác quản lý nhà nước về đất đai, TTXD còn một số vi phạm xử lý chậm, GPMB và XDCB ở một số dự án tiến độ chậm; hoạt động của HTX Đại Cát và Hoàng Liên còn nhiều hạn chế, yếu kém. Công tác quản lý di tích lịch sử và quản lý, sử dụng nghĩa trang có việc còn chưa tốt.

          Bước sang năm 2020, năm có nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng bộ phường Liên Mạc tập trung lãnh đạo tổ tốt chức đại hội các chi bộ trong Quý I và tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ phường khóa II – Nhiệm kỳ 2020-2025 vào trung tuần tháng 5/2020. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong phường. Bên cạnh đó, Đảng ủy – HĐND – UBND phường tập trung vào các nhiệm vụ, chỉ tiêu chính sau: Nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh phường Liên Mạc năm 2020, được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, chỉ đạo của thành phố và Quận Bắc Từ Liêm. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 là: Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong mọi lĩnh vực; Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để duy trì ổn định tạo điều kiên thuận lợi để các thành phần kinh tế cùng phát triển, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; Hoàn thành nhiệm vụ thu - chi ngân sách được giao; Thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của Nhân dân. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế. Làm tốt công tác quản lý quy hoạch, văn minh đô thị, tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó biến đổi khí hậu, giải phóng mặt bằng. Thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tăng cường công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và cả hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức phường sáng tạo, kỷ cương, văn minh và hiệu quả, hoàn thành mọi nhiệm vụ Quận giao, tạo cơ sở thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Liên Mạc về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

 

* Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020:

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường: 2.296.422.000đ. Chi ngân sách nhà nước địa phương: 7.343.856.000 đ

- Tỷ suất sinh thô: 16,19%o. Giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước                                      0,05%o. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: 7,07 %. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3: 0,04%

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: 8,1%. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: 0,4%

- Số hộ thoát nghèo: 06 hộ. Giới thiệu vào tạo việc làm: 350 lao động.

- Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa: 90,5 %. Số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa: 2.623 hộ

- Tỷ lệ Tổ dân phố được công nhận danh hiệu TDP văn hóa:      100%. Số TDP được công nhận TDP văn hóa: 10 tổ 

- Tỷ lệ người qua đời được gia đình đưa đi hỏa táng                     55%

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế:                                                     90,1 %

- Tỷ lệ thu gom rác thải và vận chuyên trong ngày đạt                100%

- Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch                                          100%

*  Khâu đột phá:

-  Huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông khung và khớp nối đồng bộ giữa hạ tầng đô thị với hạ tầng các khu dân cư.

-  Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là: Kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử nhằm tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức và công dân; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Năm mới 2020 sắp về!

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế trong năm 2019; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Liên Mạc đoàn kết, đồng lòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 với những giải pháp, biện pháp quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng Liên Mạc sẽ vững bước trên con đường đổi mới.

Ngày 25 tháng 12 năm 2019

Đoàn Mạnh Hùng

Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND phường Liên Mạc

Chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm 2019 để chúng ta bước sang năm 2020 với những niềm tin mới, thành công mới!

Cùng với sự phát triển chung của quận Bắc Từ Liêm; năm 2019, phường Liên Mạc đã có nhiều cố gắng và đạt được những thành quả nhất định

     Kỳ họp thứ 9 HĐND phường Liên Mạc khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Về lĩnh vực phát triển kinh tế

Về phát triển kinh tế chung

Tuyên truyền hướng dẫn phổ biến kỹ thuật gieo trồng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình sâu bệnh hại rau hoa màu. Tổ chức thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật và vận chuyển đảm bảo đúng quy trình. Hướng dẫn biện pháp phòng trừ chuột để nâng cao năng suất cây trồng. Động viên nhân dân giao cấy hết diện tích. Tæng diÖn tích thực tế các hộ s¶n xuÊt nông nghiệp bình quân 02 vụ cña phưêng 143,76 ha, giảm 0,67 ha so với cùng kỳ năm 2018. Trong đã diÖn tÝch ®Êt trång lóa lµ 13 ha, diÖn tÝch trång hoa, c©y c¶nh c¸c lo¹i lµ 50 ha, diÖn tÝch ®Êt trång c©y ¨n qu¶ lµ 25,31 ha, diÖn tÝch trång rau mµu 47,15 ha, thñy s¶n 8,3 ha. Qua thăm đồng đánh giá năng suất lúa đạt 81 tạ/ha, giảm 01 tạ/ ha so với cùng kỳ năm 2018; Năng suất rau màu cả năm ước đạt 400 tạ/ha. ChØ ®¹o c¸c HTX duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô; phối hợp với phòng Tài chính, kế hoạch quận đôn đốc HTX Đại Cát; Hoàng Liên thực hiện kết luận kiểm tra của Quận. Thực hiện tốt công tác kiểm soát thị trường chống các hành vi gian lận thương mại, sản xuất vận chuyển kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, Hoạt động của chợ trung tâm phường được duy trì ổn định.

Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm: Kiểm tra VSATTP được 29 cơ sở kinh doanh và chế biến thực phẩm, kết quả các cở sở đều đảm bảo đúng quy định. Ký cam kết ATTP với 21/21 cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực y tế do phường quản lý. Lập biên bản 05 vụ vi phạm vệ sinh ATTP, xử phạt 08 triệu đồng.

Công tác phòng dịch: Kiểm tra, ký cam kết đối với 14 hộ kinh doanh, buôn bán sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn phường đạt 100%. Ký cam kết 302 hộ nuôi chó, mèo. Phun tiêu độc khử trùng: BCĐ đã triển khai 6 đợt phun hóa chất tiêu độc phòng dịch gia súc gia cầm với tổng diện tích phun 564.500m2, 02 đợt phòng bệnh DTLCP là 125.000m2 và đợt phun diệt ruồi phòng bệnh DTLCP là 15.000m2. Rắc và phát vôi bột tai các hộ chăn nuôi, bãi rác, cống rãnh, chợ, và các nơi có nguy cơ phát dịch cao 5 đợt = 19,8 tấn vội bột. Tiêm đầy đủ vắc xin phòng các loại dịch bệnh. Đối với dịch tả lợn châu Phi: Trên địa bàn phường có 55 hộ chăn nuôi lợn. UBND phường đã kiểm tra, ký cam kết với các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn phường 2 lượt 110 biên bản. Phát thông báo, tờ rơi, tuyên truyền đến tất cả các hộ chăn nuôi, buôn bán sản phẩm gia súc, gia cầm. Phát hóa chất sát trùng phòng bệnh Dịch tả lợn Châu phi. Treo pano, áp phích về cách nhận biết và cách phòng bệnh Dịch tả lợn Châu phi tại các tổ dân phố với 26 chiếc. Trên địa bàn phường có 21 hộ chăn nuôi lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu phi. UBND đã phối hợp với phòng Kinh tế quận và Trạm thú y quận lập hồ sơ xử lý tiêu hủy tại 21 hộ chăn nuôi với tổng số: 320 con lợn bằng 02 tấn lợn hơi. UBND quận hỗ trợ kinh phí cho 20/21 hộ với tổng số tiền 527.326.720đ, 01 hộ không được hỗ trợ do mới nuôi không kê khai việc chăn nuôi. Việc tiêu hủy đảm bảo đúng quy trình quy định về phòng dịch.

Công tác Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn: Triển khai tốt các giải pháp PCTT-TKKC kịp thời xử lý khi có sự cố về đê điều. Phối hợp các đơn vị quản lý công trình thủy lợi khi tổ chức nạo vét khơi thông hệ thống thủy lợi đảm bảo không bị úng ngập cục bộ khi mưa bão.

Điểm nhấn trong lĩnh vực phát triển kinh tế năm nay là phường chúng ta tiếp tục phối hợp với Trạm khuyến nông của quận, Phòng Kinh tế của quận tiếp tục triển khai mô hình trồng Cúc họa mi tại xứ đồng Dậu của 9 hộ gia đình với diện tích trồng là 7000 m2 thuộc HTX Yên Nội. Mô hình mang lại thu nhập kinh tế hộ sản xuất và quảng bá hình ảnh kết hợp là điểm thăm quan, chụp ảnh của du khách gần xa nhất là các bạn trẻ yêu thích cúc họa mi. Đồng thời tập trung quyết liệt trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, hỗ trợ đầy đủ kịp thời đối với các hộ chăn nuôi có lợn bị dịch phải tiêu hủy và tiến hành tiêu hủy đúng quy trình.

Vườn cúc tại TDP Yên Nội 1 đang vào vụ thu hoạch cuối năm 2019

 

 

Về lĩnh vực văn hóa xã hội

Năm 2019, công tác văn hóa xã hội trên địa bàn phường đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ. Đầu năm, Phường đã tổ chức nhiều phong trào hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia với chùm hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019: Chăm lo Tết cho các đối tượng là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật và các đối tượng xã hội khác. Tổ chức các hoạt động VHVN – TDTT, trò chơi dịp Tết, tham gia thi Liên hoan Đồng ca hợp xướng “Đảng – Mùa xuân – Dân tộc” quận Bắc Từ Liêm năm 2019 đạt giải nhì. Tổ chức tốt Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi.

          Tiếp đó, chúng ta đã tæ chøc tèt 11 héi nghÞ nh©n d©n tại phường và các tổ dân phố bàn việc xây dựng đời sống văn hóa, có 970 đại biểu tham dự với 60 lượt ý kiến tham gia. Đăng ký gia đình văn hóa: 2.692/ 2.751 hộ đạt 97,85%; Kết quả bình xét: 2.598/2.751 hộ đạt 94,4%; Việc cưới, việc tang văn minh tiến bộ được đẩy mạnh tuyên truyền, đã vận động được 21/41 trường hợp hỏa táng đạt 51,22% tăng 13% so với năm 2018.

           Triển khai xây dựng mô hình “Tổ dân phố không tệ nạn xã hội, môi trường xanh sạch đẹp” tại 10/10 TDP. Các tiểu ban quản lý di tích lịch sử triển khai và thực hiện nghiêm luật Di sản văn hóa, Làm tốt công tác quản lý Di tích lịch sử, bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ tại Di tích. Chỉ đạo Tổ chức lễ hội thường niên tại 04 Đình trên địa bàn phường đảm bảo đúng nghi lễ truyền thống, tiÕt kiÖm, an toµn trong công tác PCCC, VSMT, ATTP, sau lÔ héi c«ng khai minh b¹ch nguån thu - chi ®Ó Nh©n d©n ®ư­îc biÕt. Kh«ng có hiện tượng tuyên truyÒn tr¸i phÐp c¸c ®¹o l¹ trên địa bàn phường. Chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ di tích lịc sử Yên Nội, sau kiểm tra đã ban hành Thông báo kết luận và tổ chức Hội nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

  Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Ngày chủ nhật đỏ 2019” kết quả toàn phường được 97/90 đơn vị máu đạt 108% chỉ tiêu quận giao.

Lĩnh vực y tế, Dân số KHHGĐ:

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chú trọng: Thùc hiÖn tèt c¸c chư­¬ng tr×nh y tÕ quèc gia, n©ng cao chÊt l­ ư­îng kh¸m, ch÷a bÖnh vµ ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu cho nh©n d©n: Duy trì công tác khám chữa bệnh thường xuyên, xử trí cấp cứu ban đầu tại trạm. Số người đến khám và điệu trị tại Trạm y tế phường cao hơn. Số lượt khám chữa bệnh là: 170/170 trường hợp (TH). Trong đó khám BHYT: 60TH, khám dịch vụ: 110 TH; Tuyên truyền và tổ chức chiến dịch tầm soát ung thư vú và ung thư cổ tử cung cho phụ nữ. Tổ chức khám sàng lọc bệnh cao huyết áp, đái tháo đường cho người dân từ 40 đến 69 tuổi trên địa bàn phường. Thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng định kỳ cho trẻ em dưới 1 tuổi và phụ nữ có thai, không có phản ứng nặng xảy ra sau tiêm chủng. Tổ chức ngày vi chất dinh dưỡng cho trẻ từ 0 đến 60 tháng tuổi. Tổng số trẻ được cân đo: 1184/1233 đạt 96%: Trong đó uống vitamin A được 751/751 trẻ, đạt 100%; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi là 122 trẻ đạt tỷ lệ 10,3%( giảm 0,1% so với năm 2018); Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 99 trẻ đạt tỷ lệ 8,4%( giảm 0,4% so với năm 2018). Tổ chức chiến dịch diệt bọ gậy 04 đợt, kết quả số hộ tham gia chiến dịch đạt tỷ lệ 99,2%, xử lý dụng cụ chứa nước đạt 100%.Trên địa bàn phường xuất hiện 01 ca ho gà, 01 ca sởi, 01 ca sốt phát ban nghi sởi và 07 ca tay chân miệng, 01 ca thủy đậu,06 ca sốt xuất huyết. Chưa ghi nhận ca bệnh viêm não Nhật bản...

Tổ chức tốt chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ tại trạm y tế phường với tổng số 115 người tham dự; Cộng tác viên duy trì tư vấn trực tiếp, vận động tại hộ gia đình tư vấn được 840 lượt và thực hiện ký cam kết 119 cặp vợ chồng không sinh con thứ 3+; Đã cung cấp 1.500 bao cao su nguồn tiếp thị XH; Cấp phát 1.150 tờ rơi về các nội dung dân số phát triển. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố tổ chức 08 hội nghị truyền thông dân số về mất cân bằng giới tính khi sinh, CSSK cho chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, người cao tuổi, tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh… với tổng số 920 người tham dự. Phối hợp với trường mầm non Liên Mạc khám khiếm thính cho 350 trẻ trong độ tuổi 3 - 5 tuổi và không có trẻ nghi ngờ vấn đề về nghe. Tổng số trẻ sinh: 211 trẻ; Tỷ suất sinh thô: 16.24%o, giảm 0.07%o so với Kế hoạch năm giao, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh: 107 trẻ trai/100 trẻ gái. Vận động thoái lui được 01 trường hợp sinh con thứ 3+. Sinh con thứ 3+: 15 trường hợp, đạt 7.11%, giảm 0.14% so với chỉ tiêu kế hoạch năm.

C«ng t¸c b¶o vÖ vµ ch¨m sãc trÎ em, bình đẳng giới tiếp tục được quan tâm thực hiện. Thực hiện tốt việc cấp lại thẻ cho trẻ dưới 6 tuổi và đổi thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi do thay đổi mã thẻ. Đã cấp đổi, cấp lại 1065 thẻ, cấp mới 105 thẻ. Hoàn thiện lấy mã định danh cá nhân cho 1.114 trẻ em đã được cấp thẻ Bảo hiểm y tế dưới 6 tuổi. Tổ chức tốt hội thi hè phường năm 2019 với 06 nội dung thi. Trong hội thi đã trao 116 giải thưởng. Kinh phí giải thưởng là 16 triệu đồng được chi từ nguồn ngân sách phường. Tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình với 150 người tham dự. Trong dịp Tết trung thu chuyển quà của Liên đoàn lao động quận đến 20 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi xuất quà trị 500.000 đ; Tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các cháu học sinh mầm non, tổng kinh phí tặng quà 26.470.000 đ.

Về công tác giáo dục đào tạo: Các nhà trường thực hiện tốt công tác giảng dạy, đổi mới phương pháp, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua giáo viên dạy giỏi, học sinh học giỏi, nâng cao chất lượng dạy và học. ChÊt l­ượng gi¸o dôc ngµy mét n©ng cao. N¨m häc 2018-2019 tr­ưêng Trung häc c¬ së cã 463 em, trong ®ã: Häc sinh giái: 203/463 em ®¹t tû lÖ 43,84%; häc sinh tiªn tiÕn 155/463 em ®¹t tû lÖ 33,48%; 02 em ®¹t gi¶i cÊp Thµnh phè, 02 em đạt học sinh giỏi cấp Quận; cã 01 gi¸o viªn đạt giải cÊp Thành phố, 01 giáo viên giỏi cấp QuËn, 01 giải nhì TDTT cấp Quận; Tr­ưêng TiÓu häc cã 771 em, trong ®ã: 194/771 em ®¹t xuÊt s¾c chiÕm tû lÖ 25,16 %; häc sinh ®ư­îc khen c¸c mÆt : 409/771 em ®¹t tû lÖ 53,05%, không có học sinh yếu; Cã 03 gi¸o viªn giái cÊp quËn, 04 sáng kiến kinh nghiệm; 04 học sinh đạt giải cấp quận, 02 học sinh đạt giải quốc gia. Tr­ưêng MÇm Non năm học 2018 – 2019 cã 615 ch¸u, c«ng t¸c ch¨m sãc, nu«i d­ìng vµ häc tËp ®¶m b¶o; Trường cã 04 gi¸o viªn giái cÊp quËn; 05 chiến sỹ thi đua cấp quận 19 s¸ng kiÕn kinh nghiÖm. Trường Mầm non, Trường THCS duy trì đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Năm học 2019 – 2020: Trường THCS có 505 học sinh, tăng 42 học sinh; trường Tiểu học có: 790 học sinh, tăng 19 học sinh, trường Mầm non có 696 học sinh giảm 19 học sinh so với năm học 2018-2019. Thực hiện tốt công tác quản lý 03 nhóm trẻ tư thục trên địa bàn phường. Công tác xây dựng xã hội học tập được quan tâm chỉ đạo, qua đánh giá “Cộng đồng học tâp”  năm 2019; kết quả đạt 86,5/100 điểm. phối hợp triển khai đăng ký gia đình học tập năm 2020. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội khuyến học phường khóa II-Nhiệm kỳ 2019-2024.

          Đặc biệt điểm nhấn trong lĩnh vực VHXH năm 2019 của phường là đã có nhiều giải pháp để thực hiện giảm nghèo bền vững. Từ chỗ phường có 75 hộ nghèo và 108 hộ cận nghèo thì đến cuối năm 2019 phường chỉ còn 06 hộ nghèo và 73 hộ cận nghèo. Và công tác vận động xã hội hóa ủng hộ kinh phí để lắp đạt dụng cụ thể thao của phường theo chủ trương chỉ đạo của UBND quận. UBND Phường đã vận động nguồn vốn được: 450.000.000 đồng; Đã lắp đặt trang thiết bị tại 04 điểm vui chơi thuộc TDP Đại Cát 1, Yên Nội 1, Hoàng Liên 1 và Hoàng Xá trong tháng 10/2019 với tổng kinh phí là: 436.892.000 đồng. Đã được Phòng VHTT Quận và Ban QLDA Quận xã hội hóa lắp đặt trang thiết bị thể dục thể thao tại 02 điểm vui chơi trên địa bàn phường ( Yên Nội 2 và Hoàng Liên 1); 04 điểm vui chơi đã lắp chân đế ( tại Đại Cát 2, Hoàng Liên 2, Hoàng Liên 3); trong thời gian tới tiếp tục kiến nghị đề xuất UBND Quận tiếp tục quan tâm lắp đặt trang thiết bị thể dục thể thao tại các điểm vui chơi trên địa bàn phường. Việc lắp đặt các dụng cụ thể thao tại các điểm vui chơi trên địa bàn phường, bước đầu đã phát huy tác dụng thu hút đông đảo nhân dân và trẻ em đến vui chơi tập luyện góp phần tạo sân chơi bổ ích, nâng cao sức khỏe và tinh thần cho Nhân dân.

  Về lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, văn minh đô thị, GPMB, XDCB có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm các vụ việc vi phạm về đất đai, TTXD giảm; Thực hiện Chỉ thị 04 của UBND Thành phố, UBND phường tiếp tục chỉ đạo Tổ công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tiến hành hoàn thiện biên bản, hồ sơ vi phạm, quay phim chụp ảnh để hoàn thiện xử lý trong thời gian tới. Công tác GPMB tập trung phối hợp với ban QLDA ĐTXD quận tiếp tục vận động 01 hộ còn lại tại dự án mở rộng trường Mầm non và 04 hộ tại dự án cải tạo, mở rộng trường Tiểu học nhận tiền bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Bên cạnh đó, phối hợp với Ban QLDA ĐTXD quận thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá QSD đất khu đất 4.35ha phường Liên Mạc. Tính đến ngày 19/12/2019 Tổ công tác của dự án đã tiến hành điều tra, kiểm đếm được 110 hộ với 115 thửa đất, tổng diện tích 34.844,9 m2. Ngày 23/12/2019, UBND phường phối hợp với Ban QLDA ĐTXD quận tiến hành công khai 20 dự thảo phương án của 18 hộ gia đình, cá nhân đầu tiên. Hiện còn 07 hộ/10 thửa với 2283 m2 chưa phối hợp điều tra, kiểm đếm. Công tác đầu tư XDCB được UBND phường tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt với các giải pháp đồng bộ, mang tính khả thi cao. Năm 2019, UBND phường triển khai thực hiện các dự án cải tạo nâng cấp đường và rãnh thoát nước TDP Yên Nội 1,2,3 và TDP Đại Cát 1,2,3; Dự án tu bổ tôn tạo nhà Ni và công trình phụ trợ chùa Hoàng Liên. Đến nay, các dự án trên đã và đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, UBND phường phối hợp với các Phòng ban của Quận và các nhà thầu để hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các dự án đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, phối hợp với các phòng ban của Quận để tập trung tháo gỡ các dự án cũ có vướng mắc về mặt bằng để hoàn thành các hạng mục còn lại của một số dự án.

Công tác đảm bảo trật tự VMĐT, VSMT và PCCC được thực hiện tốt. Tổ chức 06 đợt ra quân cao điểm tổng VSMT xử lý vi phạm VMĐT, ATGT, phối hợp thay thế 30 bóng đèn đường, thay thế 116 tấm đan hỏng và sửa chữa 36 m rãnh thoát nước, nạo vét hệ thống rãnh thoát nước trên toàn địa bàn phường xử lý 403 tấn bùn, đồng thời đề nghị các hội đoàn thể phường duy trì VSMT, VMĐT tại các đoạn đường tự quản. Xây dựng “Phường đạt chuẩn VMĐT” năm 2019 dựa trên 5 tiêu chuẩn với 56 tiêu chí. Kết quả rà soát đánh giá của BCĐ Phường: đạt 29 tiêu chí, 16 tiêu chí cơ bản đạt, 11 tiêu chí chưa đạt. Trong năm 2019 Công an phường đã phát hiện, xử lý 06 vụ vi phạm về môi trường, báo cáo UBND và đội CSĐTTP về môi trường Công an quận xử lý với số tiền phạt là: 11.500.000 đ; Xử lý 568 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền = 85,200,000đ; tạm giữ 03 xe môt tô đề xuất xử phạt: 2.870.000 đ, tạm giữ 01 giấy phép lái xe đề xuất xử phạt: 400.000 đ, xử lý 14 trường hợp vi phạm TTĐT phạt tiền = 2.100.000đ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC; ký cam kết 100% các hộ không tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ. Bổ sung trang thiết bị PCCC cho các tổ dân phố, chợ trung tâm, các trường học và trụ sở UBND phường. Tổ chức 01 buổi tập huấn nghiệp vụ PCCC cho đội PCCC cơ sở, các đội PCCC tại các TDP; Tham gia huấn luyện và hội thao PCCC tại quận. Trong năm 2019 xảy ra 02 vụ cháy, không thiệt thại về người và tài sản thiệt hại không lớn.

UBND phường cũng triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị của công dân; tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính.  

Tổng số hồ sơ công dân đăng ký 2.941, đã giải quyết 2.941/2.941 hồ sơ đảm bảo đúng và trước hạn (11 hồ sơ đã trả công dân đúng và trước hạn nhưng do lỗi mạng và phần mềm hoặc mất điện nên trong phần mềm còn thể hiện chậm muộn UBND phường đã giải trình với phòng Nội vụ quận hàng tháng); Số hồ sơ nộp trực tuyến 336/336 Hồ sơ, đạt tỷ lệ 100 %, trong đó đúng hạn 336/336  hồ sơ đạt tỷ lệ 100%; Hồ sơ công dân đăng ký tại nhà là 287/336 đạt tỷ lệ 85,42%. Trong năm UBND phường đã tiếp nhận 15 đơn thư, đã giải quyết 12 đơn thư còn 03 đơn (01 đơn tố cáo, 02 đơn kiến nghị) đang tập trung giải quyết; Kịp thời tiếp nhận và giải quyết 03 phản ánh, kiến nghị của công dân. Lãnh đạo và cán bộ phụ trách tiếp công dân đã tiếp được 55 lượt công dân, tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ các tổ chức, công dân. Duy trì thực hiện việc đánh giá hiệu quả và chất lượng công việc của cán bộ, công chức đặc biệt là của Chủ tịch UBND phường. Duy trì hoạt động các Tổ hòa giải. Tổ chức hòa giải 10 vụ việc, kết quả hòa giải thành 09 vụ, không thành 01 vụ.

          Công tác quốc phòng quân sự địa địa phương và giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Tổ chức tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu các ngày lễ, tết và kỷ niệm lớn; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng Luật, hoàn thành vượt chỉ tiêu Quận giao 09/06 thanh niên nhập ngũ năm 2019. Tham gia Hội thao dân quân của quận đạt giải nhì toàn đoàn; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, toàn phường xảy ra 20 vụ phạm pháp hình sự, đồng thời tiếp nhận 15 đơn tố giác tội phạm, công an phường đã lập hồ sơ chuyển Công an quận theo quy định.

          Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được Đảng ủy, Chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị quan tâm, chú trọng: Năm 2019, toàn Đảng bộ có 290 đảng viên, trong đó có 235 đảng viên thuộc diện đánh giá chất lượng, có 37 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 15,7%; có 185 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 78,7%; có 11 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chiếm 4,75% và có 02 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,85%. Tổng số có 02 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và 13 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. không có cán bộ công chức bị thi hành kỷ luật. Có 03 tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là MTTQ, Hội CCB và Đoàn TN phường; 02 tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ là UBND và Hội LHPN phường.

          Bên cạnh những thành tích đạt được, năm 2019, phường Liên Mạc vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên công chức và một số bộ phận, cá nhân đôi lúc còn hạn chế; công tác quản lý nhà nước về đất đai, TTXD còn một số vi phạm xử lý chậm, GPMB và XDCB ở một số dự án tiến độ chậm; hoạt động của HTX Đại Cát và Hoàng Liên còn nhiều hạn chế, yếu kém. Công tác quản lý di tích lịch sử và quản lý, sử dụng nghĩa trang có việc còn chưa tốt.

          Bước sang năm 2020, năm có nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng bộ phường Liên Mạc tập trung lãnh đạo tổ tốt chức đại hội các chi bộ trong Quý I và tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ phường khóa II – Nhiệm kỳ 2020-2025 vào trung tuần tháng 5/2020. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong phường. Bên cạnh đó, Đảng ủy – HĐND – UBND phường tập trung vào các nhiệm vụ, chỉ tiêu chính sau: Nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh phường Liên Mạc năm 2020, được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, chỉ đạo của thành phố và Quận Bắc Từ Liêm. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 là: Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong mọi lĩnh vực; Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để duy trì ổn định tạo điều kiên thuận lợi để các thành phần kinh tế cùng phát triển, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; Hoàn thành nhiệm vụ thu - chi ngân sách được giao; Thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của Nhân dân. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế. Làm tốt công tác quản lý quy hoạch, văn minh đô thị, tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó biến đổi khí hậu, giải phóng mặt bằng. Thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tăng cường công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và cả hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức phường sáng tạo, kỷ cương, văn minh và hiệu quả, hoàn thành mọi nhiệm vụ Quận giao, tạo cơ sở thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Liên Mạc về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

 

* Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020:

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường: 2.296.422.000đ. Chi ngân sách nhà nước địa phương: 7.343.856.000 đ

- Tỷ suất sinh thô: 16,19%o. Giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước                                      0,05%o. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: 7,07 %. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3: 0,04%

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: 8,1%. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: 0,4%

- Số hộ thoát nghèo: 06 hộ. Giới thiệu vào tạo việc làm: 350 lao động.

- Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa: 90,5 %. Số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa: 2.623 hộ

- Tỷ lệ Tổ dân phố được công nhận danh hiệu TDP văn hóa:      100%. Số TDP được công nhận TDP văn hóa: 10 tổ 

- Tỷ lệ người qua đời được gia đình đưa đi hỏa táng                     55%

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế:                                                     90,1 %

- Tỷ lệ thu gom rác thải và vận chuyên trong ngày đạt                100%

- Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch                                          100%

*  Khâu đột phá:

-  Huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông khung và khớp nối đồng bộ giữa hạ tầng đô thị với hạ tầng các khu dân cư.

-  Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là: Kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử nhằm tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức và công dân; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Năm mới 2020 sắp về!

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế trong năm 2019; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Liên Mạc đoàn kết, đồng lòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 với những giải pháp, biện pháp quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng Liên Mạc sẽ vững bước trên con đường đổi mới.

Ngày 25 tháng 12 năm 2019

Đoàn Mạnh Hùng

Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND phường Liên Mạc