Bộ máy tổ chức hành chính
Ngày đăng 15/08/2019 | 16:51  | Lượt xem: 132

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Lãnh đạo đảng ủy

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

1

Nguyễn Hữu Sự

Bí thư Đảng ủy phường

0912355433

2

Nguyễn Huy Tưởng

PBT Đảng ủy

0979735674

3

Nguyễn Xuân Trúc

PBT TT Đảng ủy

024.37512779

Lãnh đạo HĐND

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Xuân Trúc

Chủ tịch HĐND phường

024.37512779

2

Nguyễn Văn Hùng

Phó chủ tịch HĐND phường

024.37512779

Lãnh đạo UBND

STT

Họvàtên

Chứcvụ

Điện thoại cơ quan

1

Nguyễn Huy Tưởng

Chủ tịch UBND phường

0979735674

2

Đoàn Mạnh Hùng

Phó Chủ tịch UBND phường

024.37512178

Lãnh đạo UBMTTQ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

1

Nguyễn Văn Sơn

Chủ tịch MTTQ phường

024.375102436

2

Nguyễn Văn Khiển

Phó Chủ tịch MTTQ

024.375102436

3

Nguyễn Thanh Hà

Phó Chủ tịch MTTQ

024.375102436

Các đoàn thể

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

1

Nguyễn Văn Bỉnh

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

024.375102436

2

Nguyễn Thị Sơn

Chủ tịch Hội Phụ nữ

024.375102436

3

Trương Thu Hương

Bí thư Đoàn thanh niên

024.375102436

Công chức UBND

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

1

Hoàng Thị Anh Thơ

Văn phòng UBND

024.37512851

2

Trần Quang Mạnh

Văn phòng UBND

024.37512851

3

Nguyễn Thanh Hải

Văn phòng UBND

024.37512851

4

Nguyễn Minh Tuấn

CC tư pháp

024.37512851

5

Nguyễn Thanh Vân

CC tư pháp

024.37512851

6

Nguyễn Thị Hậu

CC VHXH

024.37512851

7

Nguyễn Kế Hưởng

CC VHTT

024.37512851

8

Đoàn Quốc Thể

CC Địa chính

024.37512851

9

Đinh Hồng Nhung

CC Địa chính

024.37512851

10

Nguyễn Viết Hà

CHT Quânsự

024.37512851

11

Nguyễn Tiến Chung

Kế toán

024.22189628

12

Trương Thu Hương

Văn phòng Đảng ủy

024.37512779